strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działka o pow. 3 563 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-18
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 3 563 m2
Cena wywoławcza: 518 124,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4370/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Jolanta Morys na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

18 października 2016 r. o godz.  9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze, pokój 225, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, położonej przy Kopalniana 6, 41-800 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00032855/4.

Nieruchomość oznaczona jest działką ew. nr 5411/237 o pow. 3.563 m2. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem hali produkcyjnej wraz z częścią biurową o pow. użytkowej 797,97 m2 oraz budynkami warsztatowo-magazynowym o pow. użytkowej 71,28 m2 i 64,24 m2. Nieruchomość uzbrojona jest w instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Teren przedmiotowej działki objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony jest symbolem P18 – tereny przemysłowo-usługowe.

Suma oszacowania wynosi 777 186,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 518 124,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 77 718,60 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu  o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BP Gliwice 50 1020 2401 0000 0102 0143 9868.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kopalniana
Miasto: Zabrze
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone