strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska
Działka o pow. 0,2168 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-14
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,2168 ha
Cena wywoławcza: 54 525,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1395/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

 

14 października 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3-go Maja 43 w sali nr  2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), położonej: 09-505 Nowy Duninów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr NKW PL1G/00035249/7.

Suma oszacowania wynosi 72 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi - 54 525,00 zł, rękojmia - 7 270,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Nowy Duninów w gminie Nowy Duninów. Miejscowość ta posiada charakter typowo rolniczy. Rejon ten ma średni stopień zurbanizowania.

Działka nr 321/6 - działka o kształcie prostokątnym (orientacyjna długość wynosi ok. 95 m i szerokości ok. 22 m) dająca możliwość racjonalnego zagospodarowania. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 0,2168 ha. W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości dominują zabudowane nieruchomości rolne. Od strony północno - zachodniej graniczy z działką zabudowaną domem jednorodzinnym podobnie jak od strony frontowej. Z pozostałych dwóch stron nieruchomość graniczy z działkami niezabudowanymi użytkowanymi rolniczo. W niedalekiej odległości znajdują się duże kompleksy leśne. Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona, użytkowana rolniczo. Teren działki płaski o nieznacznych różnicach wysokości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi gruntowej, posiada również dostęp do wodociągu, kanalizacji i energii elektrycznej. Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów, zatwierdzonego uchwałą nr 138/XX/2004 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10.09.2004 r., w studium tym nieruchomość posiada przeznaczenie - RM tereny zabudowy zagrodowej. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA II O Centrum w Płocku  58 1020 3974 0000 5702 0057 9847

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowy Duninów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone