strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic
Niezabudowana działka o pow. 0,29 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-06
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 0,29 ha
Cena wywoławcza: 389 268,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2597/13
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

16 listopada 2016  r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 452/2, obręb Mistów o pow. 0,08 ha oraz działka zabudowana nr 452/3, obręb Mistów, o pow. 0,29 ha. Ww. działki zabudowane są pawilonem produkcyjno-usługowym roślin akwarystycznych. Całość tworzy kompleks o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o pow. 3 700 m2. Nieruchomość ogrodzona – siatka na słupkach stalowych, brama stalowa przesuwana. W budynku posadowionym na nieruchomości znajdują się specjalistyczne urządzenia służące do produkcji roślin akwariowych.

Na nieruchomości znajduje się budynek usługowo-handlowy przeznaczony do magazynowania, konfekcjonowania i handlu roślin akwarystycznych. Do budynku doprowadzona energia elektryczna, wodociąg wiejski, kanalizacja lokalna.

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości  Mistów, gm. Jakubów.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00030965/6 i SI1M/00034325/6, stanowiące całość gospodarczą.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 519 025,00 zł plus podatek VAT (w skład nieruchomości wchodzą specjalistyczne urządzenia i ruchomości służące hodowli roślin akwarystycznych oraz system ogrzewania).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 389 268,75 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 36 531,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię można wpłacać na konto komornika:

PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003. Nr 64 poz. 592 z póź. zm., oraz ustawy z dnia  14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych  ustaw Dz. U. z dnia 2016 poz. 585.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mistów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone