strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
JK LOGISTIC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż wierzytelności przysługujących upadłej spółce w łącznej kwocie 28 236,32 zł
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-27
Godzina: 12:15:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż wierzytelności przysługujących upadłej spółce w łącznej kwocie 28 236,32 zł
Cena wywoławcza: 1 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności

 

Syndyk masy upadłości JK LOGISTIC Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osieku

sygnatura akt postępowania VIII GUp 46/14/S

zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie

 

na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości wierzytelności przysługujących upadłej Spółce od 3 (trzech) dłużników w łącznej kwocie głównej 28 236,32 zł wraz z odsetkami, kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Podstawą prawną sprzedaży pakietu wierzytelności jest art. 326 ust. 1 w zw. z art. 331
ust. 2 i art. 334 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
(tekst jednolity z dnia 5 lutego 2015 r. Dz. U. 2015, poz. 233 ze zmianami) i inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza wierzytelności wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Termin składania pisemnych ofert w konkursie do syndyka upływa w dniu
27 października 2016 r. o godzinie 12:00
(decyduje data i godzina wpływu oferty).

Również w dniu 27 października 2016 r. o godzinie 12:15 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu
oraz wybór oferty. Umowa sprzedaży wierzytelności zostanie zawarta dopiero po zatwierdzeniu jej warunków przez Sędziego-komisarza postępowania upadłościowego, natomiast dodatkowe informacje  o wierzytelnościach oraz warunkach ich sprzedaży dostępne są na stronie internetowej www.krpu.pl, można je również uzyskać w godzinach 9:00-15:00 pod numerem telefonu (12) 623 54 20 ewentualnie osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze, a przede wszystkim pocztą elektroniczną e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Osiek
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone