strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Lokal mieszkalny o pow. 87,39 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-18
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 87,39 m2
Cena wywoławcza: 322 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 694/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 października 2016 r. o godz. 14:45

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr 111, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…), położonego: 55-040 Wysoka, Chabrowa 13/9, Kobierzyce, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1K/00153037/5].

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa mieszkalna, położona pod adresem: 55-040 Wysoka, ul. Chabrowa 13/9, Kobierzyce. Lokal położony jest na pierwszym piętrze. W jego skład wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc, zabudowany balkon oraz przedpokój. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o nr 9, znajdująca się w podpiwniczeniu. Powierzchnia nieruchomości lokalowej wynosi 87,39 m2. Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej o nr KW WR1K/00134822/6, którą stanowi grunt i części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do  użytku właścicieli lokali w wysokości 69063/10000000.

 

Suma oszacowania wynosi 484 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   322 666,67. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 48 400,00.  Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 17.10.2016 r. (art. 962 § 1 KPC) tytuł przelewu: „rękojmia na licytację - KM 694/15  „imię i nazwisko licytanta”.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi /art. 953 § 1 pkt 4 kpc/. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu /art. 976 § 2 kpc/. Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5 kpc na dzień 07.10.2016 r. na godz. 11:00. Komornik informuje, że od dnia 11.10.2016 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wieczysta
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone