strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Robert Bury
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,0301 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-19
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,0301 ha
Cena wywoławcza: 87 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4126/07
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 października 2016 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 210 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w miejscowości Ruszowice, nr porządkowy 1 przy ul. Orzechowej nr 51, stanowiącej własność dłużnika (…) opisanej jako nieruchomość gruntowa – działka budowlana, nr działki 652/2, położonej 1 obszar 0,0301 ha; zabudowana częścią budynku biurowo-użytkowego o pow. 116 m2, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, w zabudowie zwartej z częścią budynku użytkowo-mieszkalnego, wybudowaną na innej działce i ujawnionej w innej KW i stanowiącej własność innej osoby, stanowiąca funkcjonalną całość i nie podzielona ścianą na granicy działek, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Głogowie nr LE1G/000023908/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 116 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 87 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię (art. 962 §1 kpc)  w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 11 600,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie przy ul. Rynek 45/2-3 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w

PKO BP S.A. Legnica 70 1020 3017 0000 2302 0160 0543.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 727 26 20

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Orzechowa
Miasto: Ruszowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone