strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
ODRA FILM
Sprzed/aż nieruchomości – ODRA-FILM
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-04
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzed/aż nieruchomości – ODRA-FILM
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

„ODRA-FILM, ul. Piłsudskiego 64 a, 50-020 Wrocław,

ogłasza sprzedaż n/w nieruchomości z wolnej ręki

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

       I.            Prawo własności budynku o pow. użytkowej 280 m2, (budynek byłego kina) położnego w Gozdnicy przy ul. Świerczewskiego 14 oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 0,0468 ha, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 597, obręb, Gozdnica, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Żaganiu prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG1G/00020172/0, za cenę nie niższą niż 96 000 zł. W obowiązującym mpzp teren na którym leży nieruchomość opisana jest symbolem MW1 – co oznacza zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, dopuszcza się nieuciążliwą działalność usługową jako towarzyszącą w części parteru.

     II.            Prawo własności budynku o pow. użytkowej 570 m2 (budynek byłego kina) położonego w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 0, 0827 ha, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 716/2 i działka nr 717/3, AM- 11, Obręb 0002-2 Nowa Sól -Miasto, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG1N/00006366/0, za cenę nie niższą niż 421 000 zł. W obowiązującym mpzp, teren na którym leży nieruchomość, przeznaczony jest na cele mieszkaniowo-usługowe.

 

Oferty pisemne (oddzielnie dla każdej nieruchomości ) należy składać do dnia 4 listopada 2016 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie ODRY-FILM we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 64 a, pokój 320.

 

Oferta winna zawierać:

-        imię i nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

-        datę sporządzenia oferty,

-        proponowaną cenę nabycia.

 

Ofertę kupna nieruchomości należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Sprzedaż nieruchomości w ………………………”, na adres jw.

Nabycie ww. nieruchomości nastąpi za cenę najwyżej zaoferowaną. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast, bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, jednak nie dłuższym niż 7 dni od daty otwarcia oferty. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich opłat dotyczących transakcji kupna.

Informacji o ww. nieruchomościach udziela p. Czesław Głuszek w dni robocze tel. (71) 79 370 91 w godz. 8:00-15:00.

Nieruchomości wystawione do sprzedaży można oglądać w miejscu ich lokalizacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą jw.

Odra-Film zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w/w nieruchomości bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gozdnica, Nowa Sól
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone