strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny
Lokal mieszkalny o powierzchni 52,60 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-13
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 52,60 m2
Cena wywoławcza: 87 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 931/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 października 2016 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 24 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości: Jastrzębie-Zdrój przy ul. Pomorskiej 31/12; o powierzchni 52,60 m2, posiadającego założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jastrzębiu-Zdroju o numerze GL1J/00031405/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 116 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 87 000,00 zł.

 

Będący przedmiotem niniejszej licytacji lokal o powierzchni 52,60 m2 i składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc. Do lokalu przynależna jest piwnica. Lokal posiada balkon od strony południowej.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 11 600,00 zł w jeden z następujących sposobów:

- w gotówce, w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy w 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351 PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Gliwicach uznanym najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pomorska
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone