strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Niezabudowana nieruchomość o pow. 2 020 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-19
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 2 020 m2
Cena wywoławcza: 149 715,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 219/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza w Świnoujściu, tel. (91) 321 21 24 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

19 października 2016 r. o godz. 13:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim sala 108 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

Prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 52/2 obręb 15 Karnocice, o powierzchni 2 020 m2, znajdującej się w miejscowości Karnocice, gmina Wolin, powiat Kamień Pomorski, województwo zachodniopomorskie oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 52/3 obręb 15 Karnocice o powierzchni 2 138 m2, znajdującej się w miejscowości Karnocice, gmina Wolin, powiat Kamień Pomorski, województwo zachodniopomorskie. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1K/00020081/2 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kamieniu Pomorskim.

Działka nr 52/2 ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska. Lokalizacja atrakcyjna. Dojazd - droga nieutwardzona. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi. Ogólnodostępne tereny zielone – las, w bezpośrednim sąsiedztwie Zalew Szczeciński. Działka nr 52/3 ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska. Lokalizacja atrakcyjna. Dojazd – droga nie utwardzona. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi. Ogólnodostępne tereny zielone - las, w bezpośrednim sąsiedztwie Zalew Szczeciński. Precyzyjne rozgraniczenie działek w terenie możliwe po przeprowadzeniu prac geodezyjnych.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 224 573,00 zł.

II Cena wywołania wynosi: 149 715,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 22 457,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 18 października 2016 roku w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Karnocice
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone