strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora
Zabudowana nieruchomość o pow. 1 398 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-27
Godzina: 11:15:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 1 398 m2
Cena wywoławcza: 53 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1109/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

27 października 2016 r. o godz. 11:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Malczyce przy ul. 1 Maja (działka nr 442/2, arkusz mapy 1, obręb 0005 Malczyce), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00027428/8, stanowiącej własność dłużniczki (…). W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się mieszkaniowa zabudowa jednorodzinna i usługowa. Nieruchomość składa się z jednej działki, która jest zagospodarowana i ogrodzona. Dojazd możliwy jest drogą o nawierzchni asfaltowej, z chodnikami i oświetleniem ulicznym, odwodnioną Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną. Działka ma łączną powierzchnię 1 398 m2 (0,1398 ha). W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej. Na działce znajduje się prowizoryczny budynek gospodarczy oraz stalowy maszt antenowy przekaźnikowej łączności internetowej stanowiące własność wierzyciela.

 

Suma oszacowania wynosi 71 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 100,00 zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w PKO BP S.A. o numerze 21 1020 5242 0000 2502 0261 9229 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (71) 396 67 29

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 1 Maja
Miasto: Malczyce
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone