strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ampol Andrzej Piotrowski w upadłości liwkidacyjnej
Udział w zabudowanej nieruchomości – Ampol
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-26
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w zabudowanej nieruchomości – Ampol
Cena wywoławcza: 166 200,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości Andrzeja Piotrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AMPOL Andrzej Piotrowski w upadłości likwidacyjnej ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na łączną sprzedaż:

1.     udziału w wysokości 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rupinie, gminie Baranowo, powiecie ostrołęckim, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 181/3, 181/4, 181/7 o łącznej powierzchni 38 091 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. OS1O/00054477/8.

2.     prawa własności ruchomości stanowiących wyposażenie ww. nieruchomości.

 

Cena wywoławcza to 166 200,00 złotych.

 

Oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 16 620,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Millenium S.A. nr 31 1160 2202 0000 0002 6215 0215 pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2016 roku do godziny 15:30 w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli w powyżej wymienionym terminie wpłynie do Biura Podawczego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2016 roku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A o godzinie 13:00 w Sali nr 119.

Warunki przetargu oraz opis i oszacowanie przedsiębiorstwa są dostępne w aktach postępowania o sygnaturze X GUp 180/15 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa) oraz będą przesyłane drogą elektroniczną.

Zapytania należy kierować na adres: biuro@syndyklewandowski.pl. Informacje na temat przetargu są również dostępne na stronie www. syndyklewandowski.pl.

Warunki przetargu mogą ulec zmianie. Przetarg może zostać odwołany.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rupin
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone