strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Badanie sprawozdania finansowego – PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-24
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Badanie sprawozdania finansowego – PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

badanie sprawozdania finansowego

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

za rok 2016

 

1.       Badanie sprawozdania zakończone wydaniem opinii i raportu powinno zostać zrealizowane do dnia 15.03.2017 r.

2.       Oferta winna zawierać:

Ø       informacje o firmie, jej statusie prawnym: kierownictwo, opis doświadczenia zatrudnionych biegłych rewidentów,

Ø       wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej doświadczenia w badaniu firm ciepłowniczych,

Ø       listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich dwóch lat,

Ø       harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, końcowym oraz udziałem w inwentaryzacji,

Ø       proponowaną cenę badania,

Ø       gwarancję spełnienia warunków określonych w art. 66 ustawy o rachunkowości,

Ø       oświadczenie o następującej treści: Zapoznaliśmy się z projektem umowy, nie wnosimy do niego uwag i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści zamieszczonej na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3. Zainteresowani proszeni są o składanie ofert pisemnych w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok” w terminie do dnia 24.10.2016 r. do godz. 12:00 na adres Siedziby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 2,   72-600 Świnoujście.

4. Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza.

5. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert.

6. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.10.2016 r.

7. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest pani Małgorzata Faszcza tel. (91) 321 36 48 wew. 40.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone