strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Nieruchomości w miejscowościach Częstochowa oraz Kolonia Brzeziny Wielkie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-08
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w miejscowościach Częstochowa oraz Kolonia Brzeziny Wielkie
Cena wywoławcza: 9 877,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4184/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 listopada 2016 r.

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

  1. O godzinie 10:15 - nieruchomości opisanej jako: udz. 6/18 w nieruchomości - wieczyste  użytkowanie gruntu nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości  Kolonia Brzeziny Wielkie, gmina Poczesna, powiat częstochowski, woj. śląskie, stanowiącej własność dłużnika (…)  posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00095619/6 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Udział 6/18 nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 13 170,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi  3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 9 877,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa:  82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN, w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1 317,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w  tytule wpłaty  sygn. sądową XVCo XVCo 958/16.

  1. O godzinie 10:30 - nieruchomości opisanej jako: udział  2/4 w nieruchomości - prawo wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kolonia Brzeziny Wielkie, gmina Poczesna, powiat częstochowski, woj, śląskie, stanowiącej własność dłużnika (…)  posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00095621/3 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Udział 2/4 nieruchomości oszacowany  jest na kwotę: 59 550,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi  3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 44 662,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa:  82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 5 955,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w  tytule wpłaty  sygn. sądową  XVCo 959/16.

  1. O godzinie 10:40 - nieruchomości opisanej jako: prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i budowli stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności  nieruchomości położonej w miejscowości Częstochowa, przy ul. 1 Maja,  stanowiącej własność dłużnika (…)  posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00127674/3 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 940 600,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi  3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 705 450,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa:  82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 94 060,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w  tytule wpłaty  sygn. sądową XVCo 960/16.

 

Rękojmia może być  również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Częstochowa oraz Kolonia Brzeziny Wielkie
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone