strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Nieruchomość zabudowana budynkiem komercyjnym, działki o pow. 3614 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-25
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem komercyjnym, działki o pow. 3614 m2
Cena wywoławcza: 215 030,50
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2188/14
Opis:

 

 

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00040540/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 października 2016 r. o godz. 11:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy ul. Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, w sali nr 205, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem komercyjnym, w którym prowadzona jest działalność usługowa – gastronomiczna o pow. użyt. 253,53 m2. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą działki nr 50/6 oraz 50/13 stanowiące funkcjonalną całość, o łącznej powierzchni 3 614 m2. Działka 50/13 zabudowana budynkiem komercyjnym, usługowym, w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna (restauracja). Działka nr 50/6 niezabudowana, stanowi drogę dojazdową. Teren działek od frontu utwardzony, stanowi parking dla samochodów osobowych, w tylnej części teren gruntowy, częściowo niezagospodarowany, ogrodzony metalowym płotem z bramą wjazdową, stanowi zaplecze dla prowadzonej działalności gastronomicznej. Dojścia do budynków utwardzone. Na działce znajdują się słupy energetyczne z siecią elektryczną.

W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość widnieje jako „inne tereny zabudowane”,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Podrzewie, ul. Poznańska 5, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00040540/8.

 

Suma oszacowania wynosi 322 546,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 215 030,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 32 254,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we własnym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilno prawnych w wysokości 2% od ceny zakupu

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Poznańska
Miasto: Podrzewie
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone