strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jędrzejowie Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie
Nieruchomości: działki i działki zabudowane w miejscowościach Krasocin, Mieczyn
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-14
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości: działki i działki zabudowane w miejscowościach Krasocin, Mieczyn
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 132/14
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 listopada 2016 r.

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 10, odbędzie się:

 

o godz. 10:00

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: dz. nr 27/1 i 29/1 o pow. 3,13 ha, położonej w msc. Kolonia Łapczyna Wola, gm. Kluczewsko, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00039059/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 439 860,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 829 895,00 zł.

 

Na działce nr 27/1 znajduje się podczyszczalnia ścieków wybudowana w celu obsługi zakładu przetwórstwa mięsnego. Na terenie działki znajdują się zbiorniki żelbetowe oraz wiata. Teren podczyszczalni ogrodzony. Ogrodzenie z siatki na podmurówce, słupki betonowe.

Działka nr 29/1 jest zabudowana. Na działce znajduje się stodoła i budynek gospodarczy oraz stanowiący zorganizowaną całość gospodarczą zakład przetwórstwa mięsnego składający się z budynku głównego - zakładu przetwórstwa mięsnego a także budynki gospodarcze, wiaty, słupowa stacja transformatorowa.

Budynek zakładu przetwórstwa mięsnego znajduje się na działce nr 29/1 i częściowo na działce sąsiedniej nr 30, która stanowi własność osób trzecich.

Do działki nr 30 również prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i będzie ona przedmiotem licytacji w innym terminie.

Budynek zakładu został wybudowany w roku 1991 i rozbudowany w latach 1998, 2000 i 2004. Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym oraz częściowo podpiwniczony. Razem powierzchnia użytkowa budynku zakładu przetwórstwa mięsnego wynosi 2 639,57 m2.

 

o godz. 10:30

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: dz. nr 234/1, 235/1 o pow. 0,2614 ha, położonej w msc. Występy, gm. Krasocin, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00033474/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 642 946,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 482 209,50 zł.

 

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji sanitarnej. Działki zabudowane są dwoma budynkami mieszkalnym oraz znajduje się tam studnia oraz blaszany garaż.

Działka nr 234/1 o powierzchni 2 160 m2, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym. Budynek został wybudowany w 2007 r. w technologii tradycyjnej jako murowany, niepodpiwniczony, ze stropodachem. Łączna powierzchnia użytkowa budynku dwurodzinnego zlokalizowanego na działce Nr 234/1 o powierzchni 0,2160 ha wynosi 202,34 m2.

Budynek mieszkalny na działce 235/1 został wybudowany ok. 2009 r. na istniejących wcześniej betonowych fundamentach. Ściany z bloczków silikatowych, strop drewniany ocieplony, więźba dachowa drewniana, pokrycie z blachy falistej powlekanej.

Budynek nie jest podpiwniczony. Według mapy ewidencyjnej, budynek częściowo przekracza granicę działki 235/1.

Łączna powierzchnia użytkowa budynku zlokalizowanego na działce Nr 235/1 wynosi: 65,19 m2.

Pomiędzy działkami 234/1 i 265/1 przebiega wąska działka o numerze 238, która według wyjaśnień dłużników stanowiła rów melioracyjny.

Według informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, samoistnym posiadaczem tej działki jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

 

o godz. 11:00

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości:

 

- położonej w Krasocinie oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 1945 (zabudowanej) o powierzchni 0,43 ha, 3197 o powierzchni 0,10 ha, 3344 o powierzchni 0,06 ha, 3345 o powierzchni 1,00 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzi księgę wieczystą KI1W/00014730/3;

 

- położonej w Mieczynie, gmina Krasocin, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 18 o powierzchni 0,55 ha na wyrysie z mapy ewidencyjnej sporządzonym przez Annę Tanasiewicz, wpisanym do ewidencji wyrysów za numerem GKN.II.6621.2.4781.2013.AT w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, która nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów;

 

Egzekucja z wymienionych nieruchomości jest prowadzona w celu zniesienia współwłasności tych nieruchomości.

 

Sumy oszacowania nieruchomości, ceny wywoławcze oraz wysokość rękojmi odpowiednio dla poszczególnych działek wynoszą:

 

- działka zabudowana nr 1945 o powierzchni 4 300 m2 położona Krasocin ul. Wyzwolenia

oszacowana = 198 917,00 zł, cena wywoławcza = 149 187,75 zł, rękojmia = 19 891,70 zł;

 

- działka leśna nr 3197 o powierzchni 1 000 m2 położona w m. Krasocin

oszacowana = 2 020,00 zł, cena wywoławcza = 1 515,00 zł, rękojmia = 202,00 zł;

 

- działka leśna nr 3344 o powierzchni 600 m2 położona w m. Krasocin

oszacowana = 1 056,00 zł, cena wywoławcza = 792,00 zł, rękojmia = 105,60 zł;

 

- działka leśna nr 3345 o powierzchni 10 000 m2 położona w m. Krasocin

oszacowana = 18 302,00 zł, cena wywoławcza = 13 726,50 zł, rękojmia = 1 830,20 zł;

 

- działka nr 18 o powierzchni 5 500 m2 położona w m. Mieczyn

oszacowana = 3 905,00 zł, cena wywoławcza = 2 928,75 zł, rękojmia = 390,50 zł;

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Wadium należy wpłacać na konto: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach

35 1090 2040 0000 0001 1064 3634

 

podając w tytule wpłaty „wadium na licytację KM na działki nr ...”.

 

 

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krasocin, Mieczyn
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone