strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Działki o pow. 1 200 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-15
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 1 200 m2
Cena wywoławcza: 322 875,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 184/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

sala 113, w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntowa nr 97/4 o powierzchni 1 200 m2, symbol użytku: RV o powierzchni 300 m2 i RVI o powierzchni 900 m2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowione do dnia 9.03.2086 r.

Nieruchomość położona w miejscowości Stepniczka, gm. Stepnica, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00013720/6. Istnieje niezgodność treści księgi wieczystej z ewidencją gruntów w zakresie powierzchni nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 39 000,00 zł + 23% VAT, tj. 8 970,00 = 47 970,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 29 250,00 zł + 23% VAT, tj. 6 728,00 = 35 978,00 .

Rękojmia wynosi 4 797,00 zł.

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/5 o powierzchni 1 200 m2, zabudowanej budynkiem produkcyjnym o powierzchni użytkowej 776,00 m2 i budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 115,00 m2 stanowiącymi od gruntu odrębną nieruchomość. Prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowione do dnia 9.03.2086 roku. Nieruchomość położona w miejscowości Stepniczka, gm. Stepnica, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00013719/6. Istnieje niezgodność treści księgi wieczystej z ewidencją gruntów w zakresie powierzchni nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 350 000,00 zł + 23% VAT, tj. 80 500,00 zł = 430 500,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 262 500,00 zł + 23% VAT, tj. 60 375,00 zł = 322 875,00 zł.

Rękojmia wynosi 43 050,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. nieruchomości w terminie do dnia 14.11.2016 r. na konto komornika nr

 

46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaboraty szacunkowe nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Stepniczka
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone