strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Lokal mieszkalny o łącznej pow. użyt. 58,63m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-09
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o łącznej pow. użyt. 58,63m2
Cena wywoławcza: 187 166,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 967/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 listopada 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny, al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położone w miejscowości Poznań przy ul. Ziemowita 70/2, posiadające założoną Księgę Wieczystą PO2P/00121752/1 w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Lokal na dzień opisu pusty, niezamieszkały. Przedmiotowy lokal mieszkalny położony na parterze, składa się z 1 pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 58,63 m2.

Właścicielem ww. nieruchomości jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 249 555,00 zł.

Cena wywołania wynosi 187 166,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto komornika rękojmię w wysokości 24 955,50 zł. Rękojmia winna być uiszczona na konto komornika w

 

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

 

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji jak również może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 3.11.2016 r. godz. 15:00. Akta postępowania będzie można oglądać w w/w sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00 również dwa tygodnie przed terminem licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ziemowita
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone