strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Marcin Łągiewka
Lokal mieszkalny w Bytomiu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-23
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Bytomiu
Cena wywoławcza: 26 625,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 620/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie  Rejonowym w Bytomiu Marcin Łągiewka  Kancelaria  Komornicza  w Bytomiu zawiadamia na podstawie  art. 953 kpc  w związku  z  art. 955 kpc,  że  w dniu 

 

23 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w  Wydziale  Cywilnym  Sądu Rejonowego w Bytomiu w sali nr: 230 odbędzie się

 

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: 41-902 Bytom, ul. Łużycka 5/1,

księga wieczysta: nr KA1Y/00032040/8 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bytomiu,

opis nieruchomości: lokal stanowiący odrębną nieruchomość.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 35 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 26 625,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości  10%  ceny  oszacowania  nieruchomości,  tj. 3 550,00 zł, najpóźniej do momentu licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny, wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Komornik wskazuje jako preferowany sposób wniesienia rękojmi wpłacenie wymaganej kwoty, najpóźniej na dwa dni przed licytacją na konto komornika

 

60 1050 1445 1000 0023 0270 4081 ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Krakowie.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łużycka
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone