strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Marcin Sobuś
Lokal mieszkalny o pow. 47,60 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2017-02-24
Godzina: 13:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 47,60 m2
Cena wywoławcza: 78 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 102/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 lutego 2017 o godz. 13:15

 

w sali nr 204 Sądu Rejonowego w Głogowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 47,60 m2, składającego się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal ten zlokalizowany jest na IV p. budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położony jest w miejscowości: Głog
ów przy ul. Neptuna 2/12 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00063347/4 oraz stanowi własność dłużników: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 105 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 78 750,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na dzień przed licytacją, na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247

podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: rękojmia do sprawy: KM 102/16, oraz imię i nazwisko wpłacającego.

Rękojmia może być rrównież złożona w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji niezłożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Neptuna
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone