strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Nieruchomość lokalowa o pow. 48,89 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2018-12-06
Godzina: 09:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa o pow. 48,89 m2
Cena wywoławcza: 31 935,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 29/07
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 grudnia 2018 r. o godz. 9:45

 

w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wielkości 1/2 w nieruchomości lokalowej o pow. 48,89 m2 wraz z udziałem w gruncie wielkości 4889/190890 położonej w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Wschodniej 16/36, stanowiącej współwłasność dłużnika: (...), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego nr KW 34728.

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 42 580,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 31 935,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Wpłat rękojmi można dokonywać na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie – można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

 

 Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wschodnia
Miasto: Rejowiec Fabryczny
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone