strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Kinga Rasztar
Prawo do lokalu mieszkalnego
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-23
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu mieszkalnego
Cena wywoławcza: 54 900,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 801/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Kinga Rasztar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 lipca 2015 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 11, sala 304 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…), położonego: 58-316 Wałbrzych, Grodzka 25/3, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” (adres spółdzielni: 58-314 Wałbrzych. Al. Podwale 1). Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” na terenie dzielnicy Podzamcze w Wałbrzychu przy ul. Grodzkiej 25.

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest prowadzona księga wieczysta. Lokal mieszkalny położony na 1 kondygnacji (parter) w budynku wielorodzinnym. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 39 m2. Jedno pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,80 m2. Obszar 40,80 m2. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej. Lokal posiada wszelkie niezbędne instalacje.

 

Suma oszacowania wynosi 73 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 900,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 320,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wałbrzychu 03 1090 2271 0000 0001 1224 2416

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 842 12 10

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grodzka
Miasto: Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone