strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Zabudowana działka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-24
Godzina: 10:45:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka
Cena wywoławcza: 321 444,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2565/10
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Nr KW WA1P/00076686/2, KM 2565/10

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 lipca 2015 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, w sali nr XII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

(zabudowana działka ewidencyjna nr 279/3 o powierzchni 353 m2 w kształcie trapezu o wymiarach 37 m x 24 m x 18 m, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 92,48 m2), położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kopernika 2B/3 (w księdze wieczystej Ożarów Mazowiecki, ul. Kopernika 2B), 05-850 Ożarów Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00076686/2 – stanowiącej na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność dłużników (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 428 592,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 321 444,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 859,20 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 kpc § 1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sadzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kopernika
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone