strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Transport Krajowy-Międzynarodowy Spedycja Marian Bednarski w upadłości likwidacyjnej
Ogłoszenie upadłości
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-02
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłości
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie o sygn. akt V GU 38/14 ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika –  Mariana Bednarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Transport Krajowy-Międzynarodowy Spedycja Marian Bednarski z siedzibą w Nysie, wyznaczając sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynaka.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego-komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – o sygn. akt V GUp 8/15.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu-komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Opole
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone