strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
DUET Wioletta Małachowska, Mikołaj Małachowski spółka jawna w upadłości likwidacyjnej
Ogłoszenie upadłości
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-03
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłości
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział Gospodarczy  sygn. akt VI GU 33/14 postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2015 r.

1.    ogłosił upadłość dłużnika „DUET” Wioletta Małachowska Mikołaj Małachowski spółki jawnej w Słupsku obejmującą likwidację majątku,

2.    wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu-komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości,

3.    wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

4.    wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Fons,

5.    wyznaczył syndyka w osobie Krzysztofy Gutowskiej.

Sprawa będzie prowadzona pod sygnaturą VI GUp 7/14

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone