strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pułtusku Piotr Teofilak
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-21
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 4 813 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 720/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Piotr Teofilak Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

21 lipca 2015 r. o godz. 9:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku (Rynek 37, Pułtusk), odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej na którą składają się działki nr ewid. 301/5; 301/9 i 303/1 o łącznej powierzchni 1.8321 ha, zabudowanej kompleksem budynków i budowli zakładu przetwórstwa mięsnego o łącznej powierzchni zabudowy 5 110 m2, położonej w miejscowości Winnica, powiat Pułtusk stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pułtusku nr OS1U/00041090/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę netto 7 220 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 813 333,33 zł. Do wylicytowanej kwoty może zostać doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Komornik zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za możliwość odliczenia przez nabywcę naliczonego podatku VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce. Rękojmię można złożyć w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego w Pułtusku, ewentualnie na rachunek bankowy komornika. Po wywołaniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Stosownie do art. 953 §1 pkt 5 ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwu tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Winnica
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone