strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-12
Godzina: 14:20:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 25 126,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4466/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

12 sierpnia 2015 r. o godz. 14:20

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-23, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci 1/8 udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie Podgórzu przy ul. Heligundy 23, stanowiącej współwłasność dłużnika (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00093197/0.

 

1/8 udziału w nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 37 690,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Cena wywoławcza w licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 25 126,66 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 3 769,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 §1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika:

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 3 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Heligundy
Miasto: Kraków-Podgórze
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone