strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mielcu Andrzej Janusz
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-09
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym
Cena wywoławcza: 241 034,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 266/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr Andrzej Janusz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

9 lipca 2015 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 112 Sądu Rejonowego w Mielcu odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej  położonej w Tuszymie w gminie Przecław, województwo podkarpackie, składającej się z działki nr 2702/2 o powierzchni 2 015 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 159 m2, stanowiącej własność dłużników (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mielcu nr TB1M/00066104/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 361 552,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 241 034,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 36 155,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. 8.07.2015 r.

Rękojmię należy wpłacać w kancelarii komornika lub na konto komornika w:

Banku Spółdzielczym w Mielcu nr konta 49 9183 0005 2001 0036 8256 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela  książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, tel. (17) 773 11 25. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (17) 773 11 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tuszyma
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone