strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-22
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 45 400,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1636/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia
na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu

 

22 lipca 2015 r. o godz. 12:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego na parterze budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 66,7 m2 i pomieszczenia przynależnego – piwnica o pow. użyt. 10,2 m2 w miejscowości Orłowice 66/2, gmina Mirsk, pow. lwówecki, woj. dolnośląskie. Lokal mieszkalny nr 2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o pu 10,2 m2. Ogrzewane
co zdemontowane – wycięte grzejniki, okna z pcv, drzwi wejściowe z pcv wyłamane zabezpieczone prowizorycznie łańcuchem z kłódką, wewnętrzne płytowe typowe, podłogi: płytki ceramiczne, wykładzina dywanowa, wewnętrzne cementowo-wapienne, ekran z płytek ceramicznych z ubytkami.

Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 2066/10000 nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00018968/8). Lokal stanowi odrębną nieruchomość i własność dłużników
na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00018973/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 68 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 45 400,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości
1/10 części sumy oszacowania, tj. 6 810,00 zł w gotówce w kancelarii najpóźniej do godz. 11:00 w dniu licytacji lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy
tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Orłowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone