strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak
Użytkowanie wieczyste działek
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-06
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Użytkowanie wieczyste działek
Cena wywoławcza: 12 884 339,79
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 649/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33 (tel. (16) 678 67 52) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 lipca 2015 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 412, 413 i 422 o łącznej pow. 9,7896 ha, położonych w Przemyślu przy ul. Obozowej (obręb ewidencyjny nr 213) oraz prawa własności budynków wzniesionych na ww. nieruchomości stanowiących odrębne nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu nr PR1P/00051454/9.

Działka nr ewid 412 o pow. 2,5121 ha niezabudowana wg rejestru gruntów stanowi pastwiska trwałe, tereny różne i tereny przemysłowe. Działka nr ewid 413 o pow. 1,7508 ha niezabudowana, wg rejestru gruntów stanowi pastwiska trwałe, tereny różne, tereny przemysłowe, grunty orne i nieużytki. Działka nr ewid 422 o pow. 5,5267 ha, wg rejestru gruntów stanowi pastwiska trwałe, tereny różne, tereny przemysłowe i grunty zadrzewione i zakrzewione; na działce tej posadowiony jest budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 80,04 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. ogólnej 25,70 m2.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Cegielnia” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 76/2007 z dnia 26.04.2007 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 38 poz. 997 z dnia 15.05.2007 r. przedmiotowe nieruchomości położone są w obszarze terenów oznaczonych symbolem 1 UC przeznaczonych dla potrzeb rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Dla nieruchomości opracowano warunki zagospodarowania i zabudowy terenów oraz koncepcję sposobu zagospodarowania nieruchomości.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 17 179 119,72 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 12 884 339,79 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1 717 911,97 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego:

PKO BP SA w Przemyślu nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.

Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Powyższe kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 16:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Obozowa
Miasto: Przemyśl
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone