strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gorlicach Cezary Błażowski
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-15
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 203 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2499/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 lipca 2015 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 134,67 m2 (aktualnie pustostan) oraz murowanym wolnostojącym budynkiem garażu o pow. użytkowej 16,13 m2, położonej w miejscowości Ptaszkowa nr 651, oznaczonej jako dz. nr 1567/1 o pow. 0,2600 ha, stanowiącej własność dłużników: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00039637/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 271 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 203 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 27 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy

nr 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001

w Deutsche Bank Polska SA

(o wpłacie rękojmi przelewem bankowym należy pisemnie poinformować komornika w przeddzień licytacji).

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice, ul. Kościuszki 34, I piętro, pok. 16-19, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ptaszkowa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone