strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Niezabudowana nieruchomość rolna
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-11
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość rolna
Cena wywoławcza: 8 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 12/05
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00004445/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 sierpnia 2015 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 2 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00004445/6.

Nieruchomość KW SZ1C/00004445/6 to nieruchomość gruntowa, rolna niezabudowana o powierzchni 0,6400 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 121 położona w obrębie Kołki, gmina Choszczno. Działka obejmuje pastwiska trwałe (PsV) o powierzchni 0,6400 ha. Działka położona jest w obrzeżnej, południowej części wsi Kołki na tyłach zwartej zabudowy siedliskowej, rozciągającej się wzdłuż drogi wiejskiej o nawierzchni gruntowej. Tworzy jeden zwarty i regularny kompleks gruntowy w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Usytuowana jest na zapleczu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem posesji 14. Dojście i dojazd do działki odbywa się wąską drogą gruntową (działką nr 122/2), która prowadzi z ww. drogi wiejskiej. Nieruchomość nie jest zabudowana, obejmuje teren rolny w całości odłogowany, porośnięty naturalną szatą roślinną, obejmuje w całości grunt rolny piątej klasy bonitacyjnej. Nieruchomość nie posiada ogrodzenia i utrwalonych widocznych granic w terenie.

 

Suma oszacowania wynosi 12 500,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 250,00 zł.

 

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowskiej 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z  art. 978 par. 2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kołki
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone