strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-29
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 1 880,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3099/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 875 kpc, że w dniu

 

29 lipca 2015 r. o godz. 11:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej – niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Zabierzowska.

     I.    Zabudowana budynkiem mieszkalnym działka nr 889/1 o pow. 1,1400 ha.

   II.    Niezabudowana działka nr 1358 o pow. 0,0900 ha.

 III.    Niezabudowana działka nr 1359 o pow. 0,0900 ha.

Nieruchomości stanowią własność dłużnika: (…), posiadają założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce ZWKW Niepołomice nr KR2I/00000975/0.

 

     I.    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 251 310,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 125 655,00 zł.

   II.    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 3 760,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 880,00 zł.

 III.    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 3 770,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 885,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działka nr 889/1 zabudowana budynkiem wolnostojącym w stanie surowym, otwartym.

Działka nr 1358 o kształcie zbliżonym do prostokąta, wąska.

Działka nr 1359 o kształcie zbliżonym do prostokąta, wydłużona.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wola Zabierzowska
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone