strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 42 706,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1759/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 lipca 2015 r. o godz. 9:30

 

w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej w postaci:

- działka 1042/2 o pow. 0,10 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym

- działka 1042/1 o pow. 0,21 ha

- działka 1028 o pow. 0,20 ha

- działka 1041 o pow. 0,33 ha

- działka 1427 o pow. 0,17 ha

położonej w miejscowości Bzite, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krasnymstawie nr ZA1K/00040186/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 56 942,00 zł.

Wartość poszczególnych działek wynosi: działka 1042/2 – 32 104,00 zł, działka 1042/1 – 5 251,00 zł, działka 1028 – 2 683,00 zł, działka 1041 – 14 410,00 zł, działka 1427 – 2 494,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. łącznie kwotę: 42 706,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi można dokonywać na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie

– można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bzite 
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone