strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Marcin Sobuś
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-24
Godzina: 09:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 132 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3937/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 lipca 2015 r. o godz. 9:40

 

w sali nr 204 Sądu Rejonowego w Głogowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. 69,90 m2 położonego w Głogowie przy ul. Kosmonautów Polskich 77/6, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, wybudowanym na działce gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 142/5. Lokal ten składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i przedpokoju, posiada założoną Księgę Wieczystą nr LE1G/00056699/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Głogowie oraz stanowi własność dłużników:

(…)

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 176 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 132 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej do dnia 23.07.2015 r. na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium – Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247

podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: rękojmia do sprawy: KM 3937/11, oraz imię i nazwisko wpłacającego. Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawiania, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kosmonautów Polskich
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone