strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-25
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 1 740,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 482/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej położonej na terenie gminy Jarczów w miejscowościach:

- Łubcze – działki nr 39 i 47/1 arkusz 1 o powierzchni 1,9100 ha,

- Szlatyn – działki nr 44, 45, 324/1, 324/2, 325 arkusz 1 o powierzchni 3,9300 ha,

- Jurów – działka nr 654 arkusz 2 o powierzchni 0,5800 ha.

Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00024878/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

- Wartość szacunkowa działki nr 39 o powierzchni 1,32 ha: 45 374,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 34 030,50 zł.

Wysokość rękojmi 4 537,40 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 47/1 o powierzchni 0,59 ha: 22 309,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 16 731,75 zł.

Wysokość rękojmi 2 230,90 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 324/1 o powierzchni 1,57 ha: 51 269,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 38 451,75 zł.

Wysokość rękojmi 5 126,90 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 324/2 o powierzchni 0,88 ha: 28 737,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 21 552,75 zł.

Wysokość rękojmi 2 873,70 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 325 o powierzchni 0,87 ha: 28 410,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 21 307,50 zł.

Wysokość rękojmi 2 841,00 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 44 o powierzchni 0,39 ha: 4 115,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 3 086,25 zł.

Wysokość rękojmi 411,50 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 45 o powierzchni 0,22 ha: 2 321,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 1 740,75 zł.

Wysokość rękojmi 232,10 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 654 o powierzchni 0,58 ha: 5 508,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 4 131,00 zł.

Wysokość rękojmi 550,80 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łubcze, Szatyn, Jurów
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone