strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-31
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 5 709,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1257/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 lipca 2015 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolno-leśnej położonej w miejscowości Budy Dzierążyńskie, gmina Krynice oznaczonej numerami działek 87, 132, 210, 148, 267 arkusz ewidencyjny 1 o łącznej powierzchni 2,8200 ha. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00034395/4 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, nieruchomość stanowi własność (…).

 

- Wartość szacunkowa działki nr 87 ark. 1 o powierzchni 0,72 ha: 12 466,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 9 349,50 zł.

Wysokość rękojmi 1 246,60 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 132 ark. 1 o powierzchni 0,83 ha: 11 054,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 8 290,50 zł.

Wysokość rękojmi 1 105,40 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 148 ark. 1 o powierzchni 0,58 ha: 13 438,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 10 078,50 zł.

Wysokość rękojmi 1 343,80 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 210 ark. 1 o powierzchni 0,24 ha: 7 613,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 5 709,75 zł.

Wysokość rękojmi 761,30 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 267 ark. 1 o powierzchni 0,45 ha: 8 374,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 6 280,50 zł.

Wysokość rękojmi 837,40 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Budy Dzierążyńskie
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone