strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-25
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 633,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 10/99
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 sierpnia 2015 r. o godz. 11:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej budowlano-rolnej położonej w miejscowości Muratyn Kolonia, gmina Łaszczów, oznaczonej numerami działek 106, 107, 162/3, 163/2, 163/3, 187, 188 ark. 1 o łącznej powierzchni 14,8200 ha. Północno-wschodnia część działki nr 162/3 ark. 1 zabudowana jest murowanym parterowym budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00038310/3 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

 

- Wartość szacunkowa działki nr 106 o powierzchni 1,12 ha: 9 010,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę  6 757,50 zł.

Wysokość rękojmi 901,00 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 107 o powierzchni 1,14 ha: 9 171,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 6 878,25 zł.

Wysokość rękojmi 917,10 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 162/3 o powierzchni 4,37 ha: 246 096,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 184 572,00 zł.

Wysokość rękojmi 24 609,60 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 163/2 o powierzchni 6,12 ha: 208 498,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 156 373,50 zł.

Wysokość rękojmi 20 849,80 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 163/3 o powierzchni 1,80 ha: 61 323,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 45 992,25 zł.

Wysokość rękojmi 6 132,30 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 187 o powierzchni 0,11 ha: 845,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 633,75 zł.

Wysokość rękojmi 84,50 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 188 o powierzchni 0,16 ha: 1 272,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 954,00 zł.

Wysokość rękojmi 127,20 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Muratyn Kolonia 
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone