strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Zygmański
Działka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-07
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka
Cena wywoławcza: 341 786,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1338/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1S/00210147/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 września 2015 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości niezabudowanej w postaci wieczystego użytkowania gruntu, działka nr 12/13, obręb ewidencyjny nr 4112, nazwa obrębu ewidencyjnego Dąbie 112 położonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 13, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00210147/9, należącej do dłużnej spółki (…). Licytowana nieruchomość to grunt niezabudowany o powierzchni 5677 m2 (0,5677 ha), porośnięty roślinnością niską, trawami, krzewami oraz drzewami. Działka częściowo ogrodzona płotem betonowym rozpiętym między słupkami betonowymi oraz częściowo brak ogrodzenia. Dodatkowo na działce znajduje się słup wysokiego napięcia oraz przechodzą linie energetyczne wysokiego napięcia, które w ww. słupie rozgałęziają się w dwóch kierunkach. Kształt działki nieregularny, zwarty.

 

Suma oszacowania wynosi 455 715,00 zł brutto (370 500,00 zł netto + 23% VAT tj. 85 215,00 zł = 455 715,00 zł brutto), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 341 786,25 zł brutto ( 277 875,00 zł netto + 23% VAT tj. 63 911,25 zł). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 571,50 zł brutto (37 050,00 zł + 23% VAT tj. 8 521,50 zł). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie

52 1240 3927 1111 0010 4447 2349.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać dnia 25 sierpnia 2015 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Niklowa
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone