strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-25
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 349 125,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 13535/12
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI -

w trybie egzekucji uproszczonej z nieruchomości

nr KW WA1P/00089987/6

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt KM 13535/12

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) na podstawie art. 1013 §6 kpc, 953 kpc oraz 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Kancelarii Komorniczej w Piastowie przy ul. E. Orzeszkowej 55, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość gruntowa o powierzchni użytkowej 761 m2, położonej w miejscowości Lubiczów (gm. Stare Babice) oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o nr 15/11. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, niezagospodarowana, w zasięgu sieci: elektrycznej, gazowej i wodociągowej. Działka znajduje się w pobliżu ul. Warszawskiej, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00089987/6 – stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 465 500,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 349 125,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 550,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 kpc § 1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Po myśli art. 871 kpc cena nabycia powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art. 867 (2) §2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lubiczów
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone