strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Lublinie
Volkswagen Transporter, 1999 r.
(pojazdy - ciężarowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-17
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Volkswagen Transporter, 1999 r.
Cena wywoławcza: 5 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

17 lipca 2015 r. o godz. 10:00

 

w lokalu znajdującym się pod adresem: 20-027 Lublin, ul. Sądowa 5, sala szkoleniowa (II piętro), celem uregulowania należności na rzecz Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, odbędzie się

 

SPRZEDAŻ Z LICYTACJI

 

niżej wyszczególnionego przedmiotu zajętego w dniu 18.12.2013 r. należącego do: (…).

 

Poz.

Wyszczególnienie/opis

Data poprzedniej licytacji

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter LU 4350T, rok prod. 1999, 1896 cm3, 50 KW, przebieg 254 993 km, zapłon samoczynny

 

19.06.2015 r.

1 szt.

10 000,00 zł

5 000,00 zł

 

 

Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Dowód wpłaty wadium należy okazać przed rozpoczęciem licytacji.

Przedmiotową ruchomość można oglądać w dniu 17.07.2015 r. od godz. 8:00 do godz. 9:00, na parkingu HELP CAR BIS w miejscowości Szerokie nr 6, dojazd od ul. Nałęczowskiej w Lublinie.

Telefon kontaktowy na parking 601 232 153.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Różnicę między ceną nabycia a ceną wywołania nabywca reguluje do godziny dwunastej dnia następnego.

Wpłat należy dokonywać na rachunek organu egzekucyjnego nr 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000 w NBP O. Lublin.

Podstawa prawna: art. 105a-107 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nie odpowiada za uszkodzenia i wady ukryte ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sądowa
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone