strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk
Lokal
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-21
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal
Cena wywoławcza: 206 800,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 11/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 sierpnia 2015 r. o godz. 15:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr 26, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 7700/291950 udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu,

położonej w miejscowości: Kielce, ul. Warszawska 166/40,   

stanowiącej własność dłużnika:

1.    (…)

2.    (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00066837/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 275 734,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 206 800,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 27 573,40 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce

z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 11/14. 

Lokal użytkowy położony jest na poddaszu budynku przy ul. Warszawskiej nr 166 w Kielcach. Lokal użytkowy składa się z holu z którego przechodzi się do pomieszczenia z aneksem kuchennym, trzech pokoi (w tym jednego przechodniego), łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 77,00 m2. Lokal jest opomiarowany indywidualnie w zakresie poboru wody, energii elektrycznej i ciepła. Wejście do lokalu z klatki schodowej usytuowanej od strony północnej (podwórza).

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Warszawska
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone