strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bochni Anna Papież
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-27
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 469 285,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 742/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 sierpnia 2015 r. o godz. 10:30

 

 w Sądzie Rejonowym w Bochni, sala nr 119, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Rajbrot, gm. Lipnica Murowana, oznaczonej jako działka nr 3599/1 o pow. 0,69 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi oraz działki niezabudowane o numerach 3599/2 o pow. 0,0019 ha, 3738 o pow. 0,11 ha, 3739 o pow. 0,40 ha, 3996 o pow. 1,12 ha, 4121/1 o pow. 1,20 ha, 3964 o pow. 0,28 ha, 3984/2 o pow. 0,23 ha, 3635/1 o pow. 0,04 ha, 3635/2 o pow. 0,01 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 4,08 ha. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą o numerze TR1O/00021861/8.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest prawo osobiste – bezpłatna, dożywotnia służebność osobista polegająca na prawie mieszkania w całym darowanym domu znajdującym się na działce nr 3599/1 wraz z prawem korzystania wspólnie z właścicielem z budynków gospodarczych na rzecz (…). W dziale III wpisane jest prawo dzierżawy – umowa dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu 20 września 2006 r. na okres do dnia 19 września 2036 r. pomiędzy (…).

Dodatkowo nieruchomość obciążona jest prawem (które nie jest ujawnione w księdze wieczystej) dożywotniej bezpłatnej służebności osobistej mieszkania w suterenach domu mieszkalnego na rzecz (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 625 713,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 469 284,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 62 571,30 zł w gotówce lub na konto Komornika

nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592

najpóźniej w przeddzień licytacji (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika).

Wartość działki nr 3599/1 oszacowana jest na kwotę 553 000,00 zł, cena wywołania wynosi 414 750,00 zł, rękojmia 55 300,00 zł.

Wartość działki nr 3599/2 oszacowana jest na kwotę 21,00 zł, cena wywołania wynosi 15,75 zł, rękojmia 2,10 zł.

Wartość działki nr 3738 oszacowana jest na kwotę 3 125,00 zł, cena wywołania wynosi 2 343,75 zł, rękojmia 312,50 zł.

Wartość działki nr 3739 oszacowana jest na kwotę 11 365,00 zł, cena wywołania wynosi 8 523,75 zł, rękojmia 1 136,50 zł.

Wartość działki nr 3996 oszacowana jest na kwotę 16 926,00 zł, cena wywołania wynosi 12 694,50 zł, rękojmia 1 692,60 zł.

Wartość działki nr 4121/1 oszacowana jest na kwotę 34 096,00 zł, cena wywołania wynosi 25 572,00 zł, rękojmia 3 409,60 zł.

Wartość działki nr 3964 oszacowana jest na kwotę 3 161,00 zł, cena wywołania wynosi 2 370,75 zł, rękojmia 316,10 zł.

Wartość działki nr 3984/2 oszacowana jest na kwotę 2 597,00 zł, cena wywołania wynosi 1 947,75 zł, rękojmia 259,70 zł.

Wartość działki nr 3635/1 oszacowana jest na kwotę 1 137,00 zł, cena wywołania wynosi 852,75 zł, rękojmia 113,70 zł.

Wartość działki nr 3635/2 oszacowana jest na kwotę 284,00 zł, cena wywołania wynosi 213,00 zł, rękojmia 28,40 zł.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość, tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły  oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 18.08.2015 r. w godz. 11:00-12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Sądecka 1 A.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rajbrot
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone