strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA
Maszyny i urządzenia
(maszyny - maszyny)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-05
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Maszyny i urządzenia
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Postępowanie w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń

 

 1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Sanguszki 1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 130 650 380 zł
  w całości wpłaconym oraz posiadająca nr NIP 525-000-10-90 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w sprawie sprzedaży maszyn w tym lista maszyn i urządzeń zamieszczone są na stronie internetowej www.pwpw.pl zakładka: – Informacje i ogłoszenia – okno: Zamówienia/przetargi.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać od:

a)   Krzysztof Wioncek (22) 235 24 86 i 609 375 057, kwioncek@pwpw.pl,

b)   Tomasz Madejak (22) 235 26 80 tmadejak@pwpw.pl.

 1. Maszyny i urządzenia można oglądać w zakładzie Sprzedającego znajdującym się
  w Warszawie przy  ul. Domaniewskiej 37D (pozycje 2-22 i 24-26), ul. Sanguszki 1 (pozycje 1 i 23) w dniach 20-21.07.2015 roku. Termin wizyty należy uzgodnić
  z trzydniowym wyprzedzeniem z Krzysztof Wioncek tel. (22) 235 24 86 lub 609 375 057.
 1. Oferty można składać w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
  ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, recepcja ul. Sanguszki 1 w godzinach 7:00-15:00, recepcja ul. Wójtowska w godzinach 7:00-18:00 lub przesłać pocztą na ww. adresy
  w terminie do 4.08.2015 roku w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta w przetargu nieograniczonym TT, nie otwierać przed dniem 5.08.2015”.
 1. Kryterium wyboru oferty jest zaoferowana najwyższa cena zakupu.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone