strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Dawid Wątrucki
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-19
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 167 933,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 856/14, 973/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

(PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Dawid Wątrucki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 sierpnia 2015 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Żwirki i Wigury 3 w sali nr 7, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej:

̶          o godz. 12:00 (nr KW PO1S/00037238/1) – prawo użytkowania wieczystego działki nr 63/6 o obszarze 5 290 m2 oraz prawo własności budynków stacji paliw, tj. budynek biurowo-socjalny o powierzchni użytkowej 27 m2, budynek magazynowy nr 1 o powierzchni użytkowej 52,80 m2, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 66 m2, wiaty na dystrybutory o powierzchni 84 m2; dojazd do nieruchomości przez działkę 63/8 utwardzoną kostką betonową lub przez działkę 63/12; należącej do dłużnika: (…); położonej: 62-060 Stęszew, Krąplewo, ul. 28 Grudnia 43/45; dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1S/00037238/1.

Suma oszacowania wynosi 910 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 606 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 030,00 zł.

̶          o godz. 12:15 (nr KW PO1S/00043521/7) – prawo użytkowania wieczystego – niezabudowanych działek nr 63/7, 63/8 o łącznym obszarze 3 247 m2 funkcjonalnie powiązanych z nieruchomością PO1S/00037238/1, tj. działką nr 63/6 (stacja paliw); należącej do dłużnika: (…); położonej: 62-060 Stęszew, ul. 28 grudnia 43/45, Krąplewo; dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1S/00043521/7.

Suma oszacowania wynosi 251 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 167 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 190,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala: 21 2030 0045 1110 0000 0301 0510 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zdjęcia nieruchomości na stronie www.komornik-wolsztyn.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 28 grudnia
Miasto: Krąplewo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone