strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-14
Godzina: 11:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 34 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3350/09
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski (tel. (71) 785 40 11, fax (71) 785 40 14) ogłasza, że w dniu

 

14 sierpnia 2015 r. o godz. 11:20

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 130, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krzyżowicach, gm. Kobierzyce przy ul. Głównej 11/1, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00199288/3. Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze wielorodzinnego, dwukondygnacyjnego, czteroklatkowego, wzniesionego w okresie przedwojennym budynku. Lokal o łącznej powierzchni 63,65 m2 składa się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 35,45 m2 oraz ze strychu o powierzchni użytkowej 28,20 m2. Władający użytkuje korytarz stanowiący część wspólną budynku, w którym urządził łazienkę. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną oraz centralnego ogrzewania. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 1652/10000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą o nr WR1K/00174964/5. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren na którym usytuowana jest nieruchomość, to teren o funkcji podstawowej – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z urządzeniami towarzyszącymi.

 

Suma oszacowania wynosi 46 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 3350/09”.

 

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 30.07.2015 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 12:00 do godz. 12:30.

W przypadku braku udostępnienia nieruchomości, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jej otwarciem.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Główna
Miasto: Krzyżowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone