strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Tarnowskiej
Działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-27
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 265/12
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

27 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jakuba Bojki 2, w sali nr 213, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Pałuszyce, gmina Wietrzychowice, posiadających założoną księgę wieczystą nr TR1D/00025095/4 stanowiących własność dłużnika (…), opisanych jako:

  1. działka rolna nr 27/1 o pow. 6 800 m2, oszacowana na kwotę 15 900,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 10 600,00 zł;
  1. działka rolna nr 28 o pow. 2 900 m2, oszacowana na kwotę 6 800,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 4 533,00 zł;
  1. działka rolna nr 65 o pow. 3 600 m2, oszacowana na kwotę 3 600,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 2 400,00 zł;
  1. działka rolna nr 168 o pow. 9 700 m2, oszacowana na kwotę 9 600,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 6 400,00 zł;
  1. działka rolna nr 170 o pow. 6 000 m2, oszacowana na kwotę 6 500,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 4 333,00 zł;
  1. działka rolna nr 219/1 o pow. 3 000 m2, oszacowana na kwotę 3 100,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 2 066,00 zł;
  1. działka rolna nr 224 o pow. 2 600 m2, oszacowana na kwotę 2 500,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 1 666,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w

PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481

– jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazanym w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na 3 dni przed terminem licytacji. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 642 35 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pałuszyce
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone