strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-26
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 660 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3852/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00171489/0

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciecha Opielewicza asesor komorniczy Piotr Matusiak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 we Wrocławiu, w sali nr 112 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, należącej uprzednio do dłużnika: (…) oraz obecnie do dłużnika rzeczowego: (…), położonej: 55-040 Kobierzyce, ul. Modrzewiowa 25, Bielany Wrocławskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00171489/0.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalnej, położona w granicach działki ewidencyjnej 197/12 o łącznej powierzchni 0,0721 ha. Teren działki płaski, ogrodzony ogrodzeniem murowanym z bloczków betonowych, otynkowanych, od strony frontowej z okładziną z „odpadów” piaskowca. Wejście i wjazd na teren nieruchomości poprzez furtkę i bramę żeliwną. Brama otwierana automatycznie. Na działce od strony frontowej znajduje się także podest drewniany z dużymi ubytkami. W centralnej części działki zlokalizowany jest budynek mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek dwukondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 205 m2 i powierzchni netto 262,7 m2, nie został oddany do użytkowania (budowa rozpoczęta w 2004 r. – na podstawie pozwolenia na budowę z 2004 r.). Instalacje: energetyczna 240V(w dużej części zdemontowana), wodno-kanalizacyjna, grzewcza c.o. i c.w.u. (w dużej części zdemontowana), telefoniczna. Bardzo dobry stan techniczny budynku. Wysoki standard użytych materiałów wykończeniowych.

 

Suma oszacowania wynosi 881 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 660 750,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 100,00.

Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

tytuł przelewu: "rękojmia na licytację – KM 3852/10/imię i nazwisko licytanta/”.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 § 2 kpc).

Zastępca Komornika wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5) kpc na dzień 19.08.2015 r. na godz. 12:00. Zastępca Komornika informuje, że od dnia 20.08.2015 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Modrzewiowa
Miasto: Kobierzyce
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone