strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-15
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 102 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2366/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW OP1K/00048296/0 (I Co 1639/14)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

15 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 215, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, tj. nieruchomość lokalowa położona: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, Stalmacha 3/4. Z lokalem związany jest udział w wysokości 1226/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiotowy grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 945/4, 953/1, 954/2, arkusz mapy 5, obręb 0044 Kędzierzyn o powierzchni 0,0800 ha. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OP1K/00048296/0, dla nieruchomości gruntowej założono księgę wieczystą KW OP1K/00043102/9.

Prawo własności lokalu przysługuje (…).

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 137 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 700,00 zł na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Stalmacha
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone