strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-07
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 142 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2021/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

7 września 2015 r.

 

w Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5, odbędą się

 

godz. 10:00 pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w Nadziejowie, gm. Stąporków, stanowiącej własność dłużnika (…), składającej się z działki nr 151 o pow. 0,0600 ha, objętej księgą wieczystą KI1K/00001574/7.

Suma oszacowania 189 281,00 zł w tym (budynek murowany parterowy wolnostojący częściowo podpiwniczony, śmietnik murowany, ustęp murowany, zbiornik na ścieki, przyłącze elektryczne i wodociągowe). Cena wywołania 142 000,00 zł. Rękojmia 18 930,00 zł.

 

godz. 10:30 druga licytacja nieruchomości położonej w obrębie Błaszków, gmina Stąporków, oznaczonej nr 799 o pow. 1,0900 ha, objętej KI1K/00001276/8. Na działce usytuowane są trzy obiekty budowlane konstrukcji murowanej:

a)   budynek biurowo-magazynowy o pow. zabudowy 13,05 m x 25,00 m z betonową rampą podjazdową;

b)   budynek gospodarczy o pow. zabudowy 8,35 m x 24,55 m oraz obiekt mało kubaturowy przy budynku (bez dachu) o pow. zabudowy 1,48 m x 1,93 m,

c)    budynek produkcyjny o pow. zabudowy 22,35 m x 10,10 m.

Suma oszacowania 689 582,00 zł. Cena wywołania 460 000,00 zł. Rękojmia 69 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 372 38 79

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Błaszków, Nadziejów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone