strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Otwarcie i zmiana sposobu prowadzenia zakończonego postępowania upadłościowego
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-21
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Otwarcie i zmiana sposobu prowadzenia zakończonego postępowania upadłościowego
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem z dnia 10 lipca 2015 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI.GUu 5/15 uchylił układ zawarty w toku postępowania upadłościowego „Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego DROMOST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żabnie, sygn. akt XI GUp 66/12 zatwierdzony postanowieniem tut. Sądu z dnia 17 grudnia 2013 r. otworzył zakończone postępowanie upadłościowe i zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego wobec upadłego „Przedsiębiorstwa Drogo-Mostowego DROMOST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żabnie z postępowania z możliwością zawarcia układu z wierzycielami na postępowanie w celu likwidacji majątku upadłego.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI. GUp.103/15.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje niezgłoszone wierzytelności wobec upadłego w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej.

Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Arkadiusza Sawali.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żabno
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone